quarta-feira, 2 de agosto de 2017

ALGUMAS NOVIDADES TRADUZIDAS EM AGOSTO DE 2017 / KELKAJ NOVAĴEROJ TRADUKITAJ EN AŬGUSTO 2017


MAIS DE 100 CRIANÇAS MORTAS EM SERRA LEOA // PLI OL CENT INFANOJ MORTIS EN SIERALEONO
 
16-08-2017

Ao menos 105 crianças se encontram entre os mais de 400 mortos nas inundações e deslizamentos de terra que devastaram Freetown, a capital de Serra Leoa, no último dia 14, conforme informação de fontes do necrotério nessa quarta-feira. O balanço já aponta para mais de 400 mortos, cerca de 1.500 desaparecidos e mais 3.000 desabrigados.
O presidente de Serra Leoa, Ernest Bai Koroma, pediu ajuda internacional urgente para a Freetown.

Serra Leoa fica na costa atlântica do continente africano. Freetown tem mais de um milhão de habitantes espremidos entre as montanhas e o mar. O país apresenta uma das maiores médias africanas de chuva.
Falta infraestrutura, sobra desmatamento de árvores e há despejo irregular de lixo. Todos esses problemas são expostos pela tragédia no país, que, no mapa, fica bem de frente para o Brasil.
Faz apenas um ano que o país se declarou livre do ebola, epidemia que custou quatro mil vidas entre 2013 e 2016.
Almenaŭ 105 infanoj troviĝas inter la pli ol 400 mortintoj pro la inundoj kaj terŝoviĝoj, kiuj ruinigis Fritaŭnon, la ĉefurbon de Sieraleono, en la lasta 14-a, laŭ informoj de fontoj de la loka kadavrejo, en tiu ĉi merkredo. La taksa kalkulo jam rezultigas pli ol 400 mortintojn, ĉirkaŭ 1.500 malaperintojn kaj pli ol 3.000  senhejmigitojn.
La prezidento de Sieraleono, Ernest Bai Koroma, petis urĝan internacian helpon por Fritaŭno.

Sieraleono situas ĉe la atlantika marbordo de la afrika kontinento. Fritaŭno havas pli ol unu milionon da loĝantoj, premitaj inter la montaroj kaj la maro. La lando havas unu el la plej grandaj meznombraj kvantoj de pluvo en Afriko.
Mankas en ĝi bazostrukturo, abundas senarbarigoj kaj estas malorda forĵetado de rubaĵoj. Ĉiuj tiuj problemoj estas elmontritaj post la tragedio en la lando, kiu, laŭ la mapo, estas ĝuste antaŭ Brazilo. Nur unu jaron antaŭe la lando deklaris sin libera je la ebolo, la epidemio, kiu kaŭzis kvar mil mortojn inter 2013 kaj 2016.

FONTOJ:
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

BRASIL CONSTRÓI SEU SUPERACELERADOR

DE PARTÍCULAS // BRAZILO KONSTRUAS SIAN SUPERAKCELILON DE PARTIKLOJ15-08-2017


Está em construção em Campinas um grande acelerador de partículas, chamado Sirius. Trata-se do mais grandioso e mais sofisticado equipamento científico já construído no Brasil e uma das melhores máquinas do mundo em seu gênero.
Equipado de instrumentos científicos desenhados para explorar novas propriedades dos materiais, o Sirius tem o potencial de capacitar cientistas brasileiros a realizar experimentos na fronteira do conhecimento.

Orçado em 1,8 bilhão de reais e bancado pelo governo federal, o Sirius começou a ser construído no início de 2015 e deve começar a funcionar no ano que vem – desde que os recursos prometidos para a conclusão da obra sejam liberados em tempo. Para chegar a um bom fim, o projeto depende de verbas suplementares de aproximadamente 1,2 bilhão de reais até 2020.

Sua peça central é um anel circular de 518 metros de circunferência nos quais elétrons serão impulsionados a uma velocidade praticamente igual à da luz, da ordem de 300 mil quilômetros por segundo.

A radiação emitida pelos elétrons acelerados permitirá “enxergar” em escala molecular e atômica materiais de todo tipo – proteínas, ligas metálicas, semicondutores, polímeros, fibras ópticas, fósseis. O Sirius vai atuar como se fosse um microscópio superpoderoso, com a vantagem de ter configurações muito superiores às dos equipamentos disponíveis na maioria dos laboratórios.

O físico paulista Antônio Roque da Silva, o responsável por coordenar a construção do acelerador, aposta que o Sirius colocará noutro patamar a qualidade da produção dos pesquisadores do país. “O Brasil pode assumir a liderança na nova ciência que pode sair desse salto de qualidade inclusive com coisas que podemos ser os primeiros a fazer.” Ele espera que a máquina atraia alguns dos melhores grupos do mundo que trabalham nesse tipo de aceleradores. “Será o vetor de internacionalização mais marcante da ciência brasileira”, vaticinou.
Estas konstruata en Kampino (urbo de la brazila ŝtato San-Paŭlio) iu granda akcelilo de partikloj. Ĝi estas nomata Sirius. Temas pri la plej grandioza kaj altteknika scienca aranĝaĵo jam konstruita en Brazilo kaj unu el la plej efikaj en la mondo, pri ĝia speco.
Ekipite per sciencaj instrumentoj elfaritaj por ekspluati novajn proprecojn de la materio, Sirius havas la povon kapabligi brazilajn sciencistojn fari eksperimentojn ĉe la limo de la konado.
Taksita je 1,8 miliardoj da realoj kaj subvenciata de la federa registaro, Sirius komencis esti konstruata en la komenco de 2015 kaj devos ekfunkcii venontjare – kondiĉe ke la monrimedo promesita por la finpretigo de la vorko estu donita ĝustatempe. Por alveni al bona fino la projekto dependas de la suplementa monsumo je proksimume 1,2 miliardoj da realoj, ĝis 2020.

Ĝia centra peco estas cirkla ringo je 518 metroj da cirkonferenco, tra kiuj elektronoj estas impulsitaj kun rapido preskaŭ sama kiel tiu de la lumo, nome po ĉirkaŭ 300 mil kilometroj sekunde.

La radiado emisiita de la akcelitaj elektronoj ebligos al oni “ekvidi”, en molekula kaj atoma skaloj, ĉiajn materiojn – proteinojn, metalajn ligojn, duonkonduktaĵojn, polimerojn, lumfibrojn, fosiliojn... Sirius funkcios kvazaŭ ĝi estus potencega mikroskopo, sed kun la avantaĝo, ke ĝi havos konfiguracion multe pli superan ol tiuj de la ekipaĵoj disponeblaj en la pli multo de la laboratorioj.

La san-paŭlia fizikisto Antônio Roque da Silva, la respondeculo pri la kunordigado kaj konstruado de la akcelilo, certegas, ke Sirius metos al pli alta nivelo la kvaliton de la produktado de la naciaj esploristoj.  “Brazilo povos preni la unuan rangon en la nova scienco, kiu povos naskiĝi el tiu kvalit-salto, kaj ankaŭ pro aferoj, kiujn ni povos fari la unuaj.” Li esperas, ke la maŝino altiros kelkajn el la plej bonaj skipoj de la mondo, kiuj laboras pri tia akcelilo. Tio estos la vektoro de internaciigo plej elstara en la brazila scienco”, li antaŭdiris.

FONTO:


⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹

FIM DO MUNDO JÁ TEM NOVA DATA PARA ACONTECER: 23 DE SETEMBRO // LA FINO DE LA MONDO JAM HAVAS NOVAN DATON POR OKAZI: LA 23-AN DE SEPTEMBRO13-08-2017

Há mais um fim do mundo agendado para este ano. Se a previsão catastrófica se cumprir, o dia 23 de setembro pretende ficar para a história. A hipótese dos astrólogos é que a causa é um planeta, um eclipse e uma coincidência numérica.
No dia 21 de agosto, de acordo com o site Observador, haverá um eclipse solar, que poderá ser visto na América do Norte. Cientistas da NASA afirmam que o fenômeno terá duração de dois minutos e quarenta segundos.

A pergunta que não quer calar: qual a relação entre esse fenômeno e o apocalipse?

De acordo com o portal, o eclipse seria um presságio do choque do planeta Nibiru com a Terra, revelou David Meade, autor do livro Planet X — The 2017 Arrival, ao Telegraph.

Em contrapartida, a NASA já se pronunciou e garantiu que o planeta não existe. Mas a teoria de Meade está baseada numa passagem da Bíblia, no Velho Testamento, chamada de "Convergência 33".

“Quando o eclipse começar a 21 de agosto, o pôr-do-sol vai ser negro tal como Isaías previu. A Lua vai estar envolvida numa lua negra, que só ocorrem a cada 33 meses. Na Bíblia, o nome divino de Eloim aparece 33 vezes no Genesis".

Meade acredita que o fim do mundo aconteça em 23 de setembro, 33 dias após 21 de agosto. Será em um sábado. O que esperar?
Estas unu plia mondofino enagendigita por okazi en tiu ĉi jaro. Se la katastrofa antaŭvido plenumiĝos, la 23-a de septembro eniros en la historion.
La hipotezo de la astrologoj estas, ke kaŭzos tion unu planedo, unu eklipso kaj unu nombra koincido.
En la 21-a de aŭgusto, laŭ la retejo “Observisto”, okazos unu suna eklipso videbla en Nord-Ameriko. Sciencistoj de NASA asertas, ke tiu fenomeno daŭros du minutojn kaj kvardek sekundojn.

La demando, kiu ne volas silenti, estas la jena: kiu estas la rilato inter tiu fenomeno kaj la apokalipso?

Laŭ la retejo, la eklipso estos aŭguro de la ŝokiĝo de la planedo Nibiro kun la Tero, kiel rivelis David Meade, la aŭtoro de la libro “Planet X – The Arrival”, al Telegraph.

Aliflanke, NASA jam parolis prie kaj certigis, ke tia planedo ne ekzistas. Tamen la teorio de Meade estas bazita sur peco de la Biblio, en la Malnova Testamento, nomita “Konverĝo 33”. “Kiam la eklipso komenciĝos, en la 21-a de aŭgusto, tiam la sunsubiro estos malluma, tia, kian antaŭvidis Jesaja. La Luno estos envolvita en nigran lunon, kio okazas nur ĉiun tridek-trian monaton. En la Biblio la dia nomo Elohim aperas 33 fojojn en la Genezo”.

Meade kredas, ke la fino de la mondaĝo okazos en la 23-a de septembro, 33 tagojn post la 21-a de aŭgusto. Ĝi okazos en iu sabato. Kion atendi?

FONTO:
https://www.noticiasaominuto.com.br/tech/427677/fim-do-mundo-ja-tem-nova-data-para-acontecer-23-de-setembro


/////////////////////////////////////

MULHERES SÃO MAIS INTELIGENTES EM PAÍSES COM IGUALDADE DE GÊNERO // LA VIRINOJ ESTAS PLI INTELIGENTAJ EN LANDOJ KUN SEKSEGALECO

12-08-2017


Uma pesquisa da Universidade de Paris-Dauphine, na França, sugere que a inteligência das mulheres está diretamente relacionada com a garantia de direitos iguais entre os gêneros em cada país.

Publicado na Psychological Science, o estudo mostrou que quanto mais igualdade, maior as chances de as mulheres de meia idade terem mais conhecimento que os homens.

Além disso, pesquisadores chegaram a uma conclusão interessante: em certas nações, as mulheres superavam os homens.

Os cientistas também identificaram que as mulheres de nações mais conservadoras são as que menos têm conhecimento. Isso porque o acesso ao estudo por elas é restrito e elas geralmente são educadas para cuidar apenas da casa e da família.

A Suécia, por exemplo, é o país que mais abriga mulheres com melhores habilidades cognitivas. Já em Gana, os homens superaram as mulheres com uma margem grande de diferença.

Para chegar ao resultado, pesquisadores realizaram testes de inteligência com mulheres e homens com idade entre 50 e 93 anos. Os participantes eram de 27 nações diferentes.

A maioria das atividades era de memória, como repetir palavras que tinham acabado de ser mostradas. As pessoas também precisaram responder se concordavam (ou não) que os locais onde moravam ofereciam os mesmos direitos para homens e mulheres.

“A inteligência não pode ser totalmente compreendida sem entender as oportunidades de desenvolvimento que a sociedade oferece (ou não)”, concluiu o estudo.
Esploro de la Universitato Paris-Dauphine, en Francujo, sugestas, ke la intelekto de la virinoj estas rekte rilata al la garantio de egalaj rajtoj inter la seksoj en ĉiu lando.

Publikigite en Psychological Science, la studaĵo montras, ke kiom pli da seksegaleco, tiom pli da ŝancoj al la mezaĝaj virinoj havi pli da kono, ol la viroj.

Kriom tio, esploristoj alvenis al tiu ĉi interesa konkludo: en kelkaj nacioj la virinoj superis la virojn.

La sciencistoj konstatis, ke en la nacioj pli konservativaj la virinoj estas tiuj, kiuj havas malpli da scioj. Tio, ĉar la alirado al la studo fare de ili estas restrikta, kaj ĝenerale ili estas edukataj por zorgi nur pri la domo kaj la familio.

Svisujo, por ekzemplo, estas la lando, kiu plej multe havas virinojn kun pli bonaj konaj lertecoj. Siavice, en Ganao la viroj superas multe la virinojn.

Por alveni al tiuj rezultoj, la esploristoj faris teston pri inteligenteco ĉe virinoj kaj viroj havantaj inter 50 kaj 93 jarojn. La partoprenintoj estas el 27 malsamaj nacioj.

La plimulto el la testeroj estis pri memoro, kiel ekzemple ripeti vortojn ĵus montritajn kaj kaŝitajn.
La testitoj devis ankaŭ respondi, ĉu ili konsentas (aŭ ne), ke la lokoj, kie ili loĝas, havigas samajn rajtojn al viroj kaj virinoj.

La intelekto ne povas esti tute komprenita sen la scio pri la oportunoj de disvolviĝo, kiujn la socioj ebligas (aŭ ne), konkludas la studaĵo.

FONTO:
http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/08/mulheres-sao-mais-inteligentes-em-paises-com-igualdade-de-genero.html

ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/

NASA ABRE VAGA DE DEFENSOR PLANETÁRIO PARA EVITAR INVASÃO ALIENÍGENA // NASA DISPONAS VAKANTAN LOKON POR PLANEDA DEFENDANTO, CELANTE EVITI ALIPLANEDANAN INVADON03-08-2017

Com o intuito de proteger a Terra de invasões alienígenas, a Nasa abriu vaga para contratar um oficial de proteção planetária, que terá também a função de proteger outros planetas de ações humanas.  O salário anual oferecido fica entre 124 mil a 187 mil dólares (cerca de R$ 386 mil a R$ 582 mil).

O anúncio da vaga repercutiu muito nas redes sociais, principalmente no twitter, onde os internautas reagiram com memes bem humorados que retrataram os diferentes imaginários a respeito do assunto. 

Segundo uma entrevista de Catharine Conley, que ocupou o cargo por três anos, para revista "Scientific American", o foco do trabalho é assegurar que não haja contaminação biológica extraterrestre e proteger a bioesfera do planeta contra qualquer tipo de vida fora da Terra.
Celante protekti la Teron kontraŭ la aliplanedanaj invadoj, NASA ekdisponis vakantan lokon por kontrakti unu komisiiton por planeda protekto, kiu havos ankaŭ la taskon protekti aliajn planedojn kontraŭ teranaj agoj. La jara salajro proponata oscilas inter 124 mil kaj 187 mil dolaroj.

La anonco de la vakanteco eĥiĝis multe en la sociaj retoj, ĉefe en twitter, kie la interretanoj reagis per tre bonhumoraj memeoj, kiuj portretas la malsamajn imagaĵojn pri la temo.

Laŭ unu intervjuo donita de Catharine Conley, kiu okupis la postenon dum tri jaroj, al la revuo "Scientific American", la fokuso de la laboro estas tio, certigi, ke ne estos ekstertera biologia infekto kaj ankaŭ protekti la biosferon de la planedo kontraŭ ia ajn vivo for de la Tero.

FONTO:

http://www.correio24horas.com.br/detalhe/mundo/noticia/nasa-abre-vaga-de-defensor-planetario-para-evitar-invasao-alienigena/?cHash=fee0b9560ea87882531ffdfd073f68f6


***********************************


“MEDICINA E ESPIRITUALIDADE” VIRA DISCIPLINA EM UNIVERSIDADE // MEDICINO KAJ SPIRITUALECO IĜIS DISCIPLINO EN UNIVERSITATO01-08-2017

                            Uma universidade brasileira está formando médicos mais “humanos”, usando a espiritualidade.

A Universidade de Taubaté (Unitau) é a primeira do Brasil a oferecer a disciplina “Medicina e Espiritualidade”.

A matéria, que pretende levar o entendimento das questões espirituais e sua relação com a saúde, passou a ser obrigatória na grade curricular da universidade. Ela era optativa desde 2011 e tinha um número limitado de vagas.

No Brasil, apenas 10% das universidades ministram a disciplina e a Unitau é a primeira a oferecer este tipo de aula no país.

Um levantamento feito pelo professor Giancarlo Luccheti, da Universidade de Juiz de Fora, em 2012, mostra que 90% das instituições norte-americanas têm a “Medicina e Espiritualidade” na grade curricular.


O conteúdo da disciplina trata a medicina de uma forma diferenciada, menos técnica.

O responsável pelas aulas é o Prof. Me. Alexandre Serafim.

“A disciplina é muito importante para que os universitários sejam médicos mais humanos”, diz o docente.

A matéria também atrai os estudantes.

“Eu gosto muito dessa aula e consigo trazê-la para a minha vida, não só como minha formação, mas também aplico no dia a dia”, disse Amanda Alvarenga, aluna do 4º período de Medicina.
Iu brazila universitato estas preparanta kuracistojn pli humanajn, uzante la spiritualecon.

La Universitato de Taŭbateo (Unitau) estas la unua en Brazilo ofertanta la disciplinon Medicino kaj Spiritualeco.

La lernobjekto, kiu celas konigi pri la spiritaj aferoj kaj ilia rilato al la sano, komencis esti deviga en la disciplinaro de la universitato. Ĝi estis elektebla jam de 2011 kaj havis limitan nombron da vakantaj studlokoj.

En Brazilo nur 10% de la universitatoj instruas la disciplinon, kaj Unitau estas la unua, kiu ofertas kiel devigan tian lernofakon en la lando.

Esploro farita de profesoro Giancarlo Luccheti, de la Universitato de Ĵuiz-de-Foro, el 2012, montras, ke 90% de la nordamerikaj institucioj havas Medicinon kaj Spiritualecon en la lernobjektaro.

La enhavo de la disciplino traktas la Medicinon per diferencigita maniero, malpli teknika.

La respondeculo pri la lecionoj estas Profesoro Me. Alexandre Serafim.
La lernobjekto estas tre grava, por ke la universitatanoj iĝu kuracistoj pli humanaj diris la docento.

La disciplino altiremas ankaŭ la studentojn.
"Mi tre ŝatas tiajn lecionojn kaj sukcesas inkluzivi ilin en mian vivon, ne nur kiel parton de mia universitata prepariteco, sed ankaŭ kiel parton de mia ĉiutago", diris Amanda Alvarenga, lernantino de la kvara lernoperiodo de Medicino.


FONTO:
segunda-feira, 3 de julho de 2017

ALGUMAS NOVIDADES TRADUZIDAS EM JULHO DE 2017 / KELKAJ NOVAĴEROJ TRADUKITAJ EN JULIO 2017

GELEIRA SUÍÇA REVELA CORPOS DE CASAL DESAPARECIDO HÁ 75 ANOS // SVISA GLACIEJO MALKAŜIS LA KORPOJN DE GEEDZA PARO MALAPERINTA ANTAŬ 75 JAROJ  

18-07-2017

 

Os corpos congelados de um casal suíço que desapareceu há 75 anos nos Alpes foi encontrado em uma geleira que está encolhendo, relatou a mídia suíça nesta terça-feira.

Marcelin e Francine Dumoulin, pais de 7 filhos, tinham saído para tirar leite de suas vacas em um campo no vilarejo de Chandolin, no distrito de Valais, no dia 15 de agosto de 1942.

"Nós passamos nossas vidas inteiras procurando por eles, sem parar. Nós pensávamos que poderíamos dar a eles o funeral que mereciam um dia", disse a filha mais nova do casal, Marceline Udry-Dumoulin, de 79 anos, ao jornal Le Matin.

"Eu posso dizer que após 75 anos de espera essa notícia me dá um profundo sentimento de calma", acrescentou.

Em um comunicado durante a noite, a polícia de Valais disse que dois corpos com documentos de identidade foram descobertos na última semana por um trabalhador na geleira Tsanfleuron perto de um teleférico de esqui sobre o resort Les Diablerets a uma altitude de 2,615 metros.
Testes de DNA serão realizados para confirmar a identidade do casal.

"Os corpos estavam deitados um ao lado do outro. Era um homem e uma mulher usando roupas datadas do período da Segunda Guerra Mundial", disse Bernhard Tschannen, diretor da Glacier 3000, ao jornal.

"Eles estavam perfeitamente preservados na geleira e seus pertences estavam intactos".

"Nós pensamos que eles podem ter caído dentro de uma fenda, onde eles ficaram por décadas. Na medida que a geleira recuou, ela revelou seus corpos", disse ao jornal Tribune de Geneve.
La kongelitaj korpoj de iu svisa paro, kiu malaperis antaŭ 75 jaroj sur la Alpoj, estis eltrovitaj en maletendiĝanta glaĉero, kiel raportis la svisa gazetaro, en la lasta mardo (la 17-a).
Marcelin kaj Francine, gepatroj de 7 infanoj, estis foririntaj por melki siajn bovinojn en kampo de la vilaĝo Ĉandolino, en la Kantono Valezo, la 15-an de aŭgusto 1942.
“Ni pasigis nian tutan vivon serĉante ilin, senĉese. Ni pensadis, ke iam ni povos konsenti al ili la funebraĵojn, kiujn ili meritas”, diris la malplej aĝa filino de la paro, Marceline Udry-Dumoulin, 79-jara, al la ĵurnalo Le Matin.
“Mi povas aserti, ke post 75 jaroj da espero, tiu novaĵo havigas al mi profundan senton pri trankvileco” – ŝi aldonis.

En komunikaĵo dum la nokto, la polico de Valezo anoncis, ke du korpoj kun identigiloj estis trovitaj en la lasta semajno, de laboristo, sur la glacimonto Tsanfleŭrono, proksimaj de iu skitelfero sur la turista ripozejo Les Diablerets,  ĉe la alteco de 2.615 metroj.
Testoj pri DNA estos faritaj, por konfirmi la identecon de la paro.

“La korpoj kuŝis unu flanke de la dua. Temis pri unu viro kaj unu virino uzantaj vestaĵojn datitajn de la periodo de la dua mondmilito”, diris Bernhard Tschannen, la direktoro de Glacier 3000, al la ĵurnalo.
“Ili estis perfekte konservitaj en la glaĉero, kaj iliaj apartenaĵoj estis sendifektaj”.
“Ni pensas, ke eble ili falis en fendon, kie ili restis dum jardekoj. Ĉar la glaciejo maletendiĝis, ĝi rivelis iliajn korpojn”, diris li al la ĵurnalo Tribune de Geneve.
  
  
FONTO:
http://www.msn.com/pt-br/noticias/mundo/geleira-su%C3%AD%C3%A7a-revela-corpos-de-casal-desaparecido-h%C3%A1-75-anos/ar-BBEGxkU?li=AAkXvDK&ocid=spartanntp

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨


ICEBERG GIGANTE SE DESPRENDE DA ANTÁRTICA // GIGANTA GLACIMONTO APARTIĜIS DE ANTARKTO 

13-07-2017

Resultado de imagem para icebergUm iceberg do tamanho do Distrito Federal, um dos maiores já registrados, se desprendeu de uma plataforma de gelo da Antártida Ocidental, anunciaram nesta quarta-feira cientistas da Universidade de Swansea, no Reino Unido.

O iceberg era parte de uma gigantesca plataforma de gelo chamada "Larsen C".

"O desprendimento aconteceu entre segunda-feira e quarta-feira", e foi registrado por um satélite da Nasa, afirmaram os cientistas, que monitoravam a evolução do bloco de gelo, de 5.800 quilômetros quadrados.

"O iceberg pesa mais de um trilhão de toneladas, mas já estava flutuando antes de se desprender, de modo que não terá impacto imediato no nível dos oceanos", disse uma equipe de pesquisadores do projeto Midas Antarctic, da Universidade de Swansea.
Unu glaciebenaĵo samgranda kiel la brazila Federa Distrikto kaj kiu estas unu el la plej grandaj jam registritaj, apartiĝis for de iu platformo el glacio en la Okcidenta Antarkto, kiel anoncis, en la lasta merkredo (la 12-a), sciencistoj de la Universitato de Suansio, en Unuiĝinta Reĝlando.

La glacimonto estis parto de iu gigantega platformo el glacio nomata "Larsen C"."La delasiĝo okazis inter la lundo kaj la merkredo", kaj estis registrita de iu satelito de Nasa - asertis la sciencistoj, kiuj monitoradis la evoluadon de la glacibloko, je 5.800 kvadrataj kilometroj.


"La glacimonto estas pli ol unu trilionon da tunoj peza kaj jam estis flosanta antaŭ ol malligiĝi, tiel ke ĝi ne havos tujan efikon al la nivelo de la oceanoj", diris unu skipo de esploristoj de la projeto Midas Antarctic, el la Universitato de Suansio.


FONTO:

ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ/ŝ

CONTRA ASSÉDIOS, PAÍS LANÇA TÁXI DE MULHER PRA MULHER // KONTRAŬ VIRAJ SIEĜOJ, HINDIO LANĈIS TAKSION 'DE VIRINO AL VIRINO'
10-07-2017Acaba de ser lançado na índia um serviço de táxis dirigidos por mulheres para passageiras mulheres.
Foi uma solução encontrada no local para evitar o problema do assédio, comum no país.
O novo serviço de taxistas femininas está sendo saudado como uma conquista inovadora para as mulheres na Índia.
O Pink Auto Service é de propriedade e operado por mulheres e atende exclusivamente a mulheres.
Os veículos são uma espécie de moto-táxi com 3 rodas e podem levar até três passageiras.

“Nós lemos todos os dias sobre o assédio das mulheres que viajam em diferentes cidades”, disse a comissária assistente da SMC, Gayatri Jariwala, ao Times of India.
“É por isso que pensamos neste serviço que não só oferece emprego para mulheres, mas garante viagens seguras para passageiros do sexo feminino”.
O ministro-chefe Vijay Rupani anunciou o Pink Auto Service em Surat, durante o fim de semana.

Estas ĵus lanĉita en Hindujo iu servo pri taksioj stirataj de virinoj kaj kondukantaj nur pasaĝerinojn.

Tio estis la solvo tie trovita por eviti la problemon pri vira sieĝo, ofta en la lando.

La nova servo de taksiistinoj estas salutata kiel ennovaĵa konkero por la hindaj virinoj.

Pink Auto Service estas propraĵo de iu virino, estas aktivigata de virinoj kaj servas ekskluzive al virinoj.
La veturiloj estas specoj de motorcikloj-taksioj kun tri radoj kaj povantaj konduki ĝis tri pasaĝerinoj.

Ni legas ĉiutage pri la sieĝo kontraŭ la virinoj kiuj veturas en multaj urboj, diris la helpa komisiitino de SMC, Gayatri Jariwala, al Times of India.
Estas pro tio, ke ni elpensis tian servon, kiu ne nur proponas dungon al virinoj, sed certigas veturojn pli sekurajn al la pasaĝerinoj.

La ĉefministro, Vijay Rupani, anoncis  Pink Auto Service en la guĝaratia urbo Surato, dum la lasta semajnfino.


FONTO:


*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/


'GARÇONETES-ROBÔS' VIRAM SENSAÇÃO EM PIZZARIA NO PAQUISTÃO // 'KELNERINOJ-ROBOTOJ' FURORAS EN PICEJO DE PAKISTANO09-07-2017Três "garçonetes-robôs" de uma elegante pizzaria em Multan, uma cidade conservadora no centro do Paquistão mais conhecida por seus túmulos sufis do que por sua vida noturna, estão causando furor entre os clientes.

"É um novo tipo de serviço. É moderno", elogia Hamid Bashir, cliente da casa, enquanto uma das "garçonetes" - um robô branco com pequenas telas nos olhos e um bonito lenço no pescoço - se aproxima.
"Gostamos. É divertido para as crianças", completa.

As garçonetes foram criadas pelo proprietário da Pizza.com, o jovem engenheiro Osama Jafari. Segundo ele, a invenção aumentou a clientela.
Tri “kelnerinoj-robotoj” de iu eleganta picejo en Multano - konservativa urbo en la centro de Pakistano -, pli konata pro siaj sufiismaj tomboj ol pro sia nokta vivo, havas furoron inter siaj klientoj.

“Temas pri nova speco de servo. Ĝi estas moderna,” laŭde diris Hamid Bashir, iu kliento de la domo, dum unu el la “kelnerinoj” – iu blanka roboto kun etaj ekranoj sur la okuloj kaj bela tuko ĉirkaŭ la kolo – alproksimiĝis.
 “Ni ŝatas tion. Estas amuze por la infanoj”, li komplementis.

Tiaj kelnerinoj estas elkreitaj de la proprietulo de Pizza.com, nome la juna inĝeniero Osama Jafari. Laŭ li la inventaĵo pligrandigis la klientaron.

FONTO:
http://istoe.com.br/garconetes-robos-viram-sensacao-em-pizzaria-no-paquistao/

(((((((((((((())))))))))))


CIENTISTAS DESVENDAM SEGREDOS DE CONCRETO SUPER-RESISTENTE CRIADO NA ROMA ANTIGA // SCIENCISTOJ SENVUALIGIS LA SEKRETON PRI REZISTEGA BETONO KREITA EN ROMIO08-07-2017
Pesquisadores estadunidenses desvendaram a química do concreto romano que há milhares de anos resiste à erosão do tempo.


Barragens marítimas construídas na época da Roma Antiga empregavam uma mistura de cal e cinzas vulcânicas para manter as rochas unidas.

Agora, cientistas descobriram que elementos do material vulcânico reagiram com a água do mar, fortalecendo a construção.


Eles acreditam que isso pode levar ao desenvolvimento de materiais de construção que gerem menos impacto ambiental.


A mistura moderna de concreto erode com o tempo. Já a versão romana, em vez de erodir, parece se tornar ainda mais forte com a exposição ao meio ambiente, em especial diante da presença de água do mar, aponta a pesquisa publicada no periódico científico American Mineralogist.


Em testes anteriores de amostras de barragens e marinas romanas, pesquisadores identificaram que o concreto romano contém um mineral raro chamado tobermorita de alumínio. Eles acreditam que essa substância se cristalizava no cal conforme a mistura romana se aquecia ao entrar em contato com a água do mar.


Novos testes mais detalhados foram realizados usando um microscópio de elétrons para mapear a distribuição dos elementos. Também foram utilizadas outras técnicas, como raio-x de microdifração e espectrocopia Raman parar compreender melhor seus aspectos químicos.


O novo estudo aponta a descoberta de uma significativa quantidade de tobermorita crescendo dentro da composição do concreto, em conjunto com um mineral poroso chamado phillipsita.

Usonaj esploristoj malkovris la kemiaĵon de romia betono, kiu de miloj da jaroj rezistas al la erozio de la tempo.

Marbaraĵoj konstruitaj en la epoko de la antikva Romio enhavis miksaĵon el kalko kaj vulkanaj cindroj, por teni la rokojn kunligitaj.

Nun sciencistoj malkaŝis, ke elementoj de vulkana materialo reakciis kun la marakvo, fortikigante la konstruaĵon.

Ili kredas, ke tio ebligos la disvolvigon de konstrumaterialoj, kiuj kaŭzos malpli da mediaj damaĝoj.

La nuntempa miksaĵo el betono eroziiĝas kun la tempo. Siavice, la romia versio, anstataŭ eroziiĝi, ŝajnas fariĝi ankoraŭ pli fortika pro ĝia interago kun la medio, aparte pro la ĉeesto de la marakvo, kiel konkludigas la esploro, publikigita en la scienca periodaĵo American Mineralogist.

En antaŭaj testoj ĉe muestroj de romiaj baraĵoj kaj havenoj, esploristoj konstatis, ke la romia betono enhavas raran mineralon nomitan tobermorito el aluminio. Ili kredas, ke tiu substanco kristaligis sin en la kalko, proporcie kiam la romia miksaĵo varmiĝis en kontaktiĝo kun la akvo de la maro.

Novaj testoj, pli detalitaj, estis faritaj per la uzo de elektron-mikroskopo, por mapi la distribuadon de la elementoj. Estis ankaŭ utiligataj aliaj teknikoj, kiel X-radioj je mikrodifrakto kaj spektroskopio Raman, por pli bone kompreni ĝiajn kemiajn aspektojn.

La nova studaĵo montras la eltrovon de signifoplena kvanto de tobermorito kreskanta en la konsistaĵo de la betono, en kuneco kun iu pora mineralo nomata filipsito.FONTO:

+++++++++++++++++++++++


A CHINA CONSTRÓI 1ª CIDADE-FLORESTA DO MUNDO, 100% SUSTENTÁVEL // ĈINIO KONSTRUAS LA UNUAN URBON-ARBARON EN LA MONDO, CENTPROCENTE DAŬRIPOVAN


05-07-2017


Está em construção uma “cidade da floresta” do mundo, que terá 40 mil árvores e quase um milhão de plantas de mais de 100 espécies diferentes, em um terreno de 175 hectares ao longo do rio Liujiang.
A nova metrópole verde deve ficar em Liuzhou, na China e pretende acomodar cerca de 30 mil pessoas, com casas, hotéis, escritórios, hospitais, escolas e tudo aquilo que uma cidade tradicional precisa.
Ela foi projetada pelo arquiteto italiano Stefano Boeri e foi inspirada, entre outros projetos, na “floresta vertical” construída por Stefano em Milão.
Financiado pelo setor de planejamento urbano de Liuzhou, o projeto tem inauguração prevista para 2020.

Estas konstruata iu “arbara urbo”, kiu havos 40 mil arbojn kaj preskaŭ unu milionon da plantoj de pli ol malsamaj specioj, en tereno je 175 hektaroj, laŭlonge de la rivero Liŭjiango.

La nova verda metropolo situos en Liuzhouo, en Ĉinio, kaj celas enloĝigi ĉirkaŭ 30 mil homojn, kun domoj, hoteloj, kontoroj, hospitaloj, lernejoj kaj ĉio plia, kion bezonas tradicia urbo.

Ĝi estis planita de la itala arkitekto Stefano Boeri kaj estas inspirita, inter aliaj planoj, de la “vertikala arbaro” konstruita de Stafano, en Milano.

Financite de la urba sektoro de planado de Liuzhouo, la projekto estas antaŭvide inaŭgurota en 2020.
FONTO:
http://www.sonoticiaboa.com.br/2017/07/02/pais-constroi-1a-cidade-floresta-mundo-100-sustentavel/


***************************
POLICIAL DESARMA AGRESSOR E ALGO INCRÍVEL ACONTECE // POLICISTO MALARMIS AGRESANTON, KAJ IO NEKREDEBLA OKAZIS03-07-2017
Graças à sabedoria, equilíbrio e sensibilidade de um policial, uma cena de violência teve um final feliz… e com lágrimas.
O agente da polícia da Tailândia, Anirut Malee, estava trabalhando na delegacia de Huay Khwang, quando, de repente, um homem revoltado entrou apontado uma faca grande e ameaçou o oficial.
O vídeo, gravado na semana passada pelas câmeras de segurança, mostra que em vez de pŭar uma arma, ou atacar o agressor, Anirut ficou calmo, permaneceu sentado e buscou o diálogo.
Na conversa o policial percebeu que se tratava de uma pessoa do bem, que estava muito revoltada.
“Ele é músico, mas tinha trabalhado como segurança por três dias e não tinha sido pago. Além disso, ele teve seu violão roubado e tudo estava estressando-o”, contou o policial ao Thai Visa News.

No papo, Anirut convenceu o homem a entregar a arma.
“Eu o ouvi e disse que tinha um violão para lhe dar, e sugeri que saíssemos para uma refeição juntos. Estávamos conversando no dialeto do sul da Tailândia”.

Assim que conseguiu acalmar o homem, uma coisa incrível aconteceu.
O agressor entregou a faca para o Anirut e começou a chorar.
O policial também fez o inimaginável: ele se aproximou e deu um grande abraço no homem.
Claro que o oficial se certificou de que não tinha outras armas com ele.
Passado o susto e o drama, o agressor foi levado para um hospital.
Não foi feito boletim de ocorrência e todos tiveram um final feliz.
Anirut foi elogiado por várias pessoas nas redes sociais e se tornou um herói nacional.
O ato do policial mostra que amor e respeito podem transformar o mundo em um lugar melhor.


Dank’ al la saĝo, ekvilibreco kaj sentemo de iu policano, unu sceno de perforto havis feliĉan finon... eĉ kun larmoj.
Iu policagento de Tajlando, Anirut Malee, deĵoris en la policejo de la bangkoka distrikto Huaj-Kwango, kiam subite iu kolerulo invadis la lokon, montrantre tranĉilon, kaj minacis la policoficiston.
La videofilmo, farita pasintsemajne, de gvatkamerao, montras, ke, anstataŭ eltiri unu sian armilon, aŭ ataki la agresanton, Anirut trankviliĝis, restis sidanta kaj uzis konvinkan alparolon.
Dum la parolo la policano konstatis, ke la invadinto estas bona persono, sed kiu estas tre indigninta.
“Li estas muzikisto, tamen laboris kiel sekuristo dum tri tagoj, ne ricevinte la laborpagon. Krom tio lia gitaro estis ŝtelita. Ĉio tio stresigis lin”. Tiel rakontis la policisto al Thai Visa News.

Per la parolo, Anirut konvinkis la indigninton transdoni la tranĉilon.
“Mi aŭskultis lin kaj diris al li, ke mi havas gitaron por donaci al li. Tiam mi proponis, ke ni foriru por manĝi kune.
Ni interparolis per la dialekto de la sudo de Tajlando.”

Apenaŭ la policano trankviligis la furioziĝinton, io apenaŭ kredebla okazis. La minacinto donis la tranĉilon al Anirut kaj ekploris.

Ankaŭ la policisto faris ion neimageblan: li apudiĝis kaj donis al la viro fortan brakumon.
Kompreneble la oficisto certiĝis, ke estis neniuj aliaj armiloj kun la viro.
Post la okazaĵo kaj la dramo, la agresinto estis kondukita al hospitalo.
Estis farita nenia okazaĵa registro kaj ĉiuj feliĉis en la fino.
Anirut estis laŭdata de multaj homoj en la sociaj retoj kaj fariĝis nacia heroo.

La konduto de la policano montris, ke amo kaj respekto povas transformi la mondon en pli bonan lokon.
FONTO:


LA VIDEO: